„W DOBRYM KIERUNKU”

KOMUNIKAT

Zadania „W DOBRYM KIERUNKU”

Projekt pt. „W dobrym kierunku” realizowany przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” oraz Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Województwa Podkarpackiego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
z tytułu narządu wzroku (dawna I oraz II grupa inwalidzka lub według orzeczenia ZUS – całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji oraz całkowicie niezdolny
do pracy) oraz osób pełnosprawnych.

Głównym celem zadania jest tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej, dostępu do usług kulturalnych, turystycznych oraz rekreacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez realizację warsztatów rękodzieła artystycznego, warsztatów wokalnych oraz teatralnych.

Projekt obejmował będzie cztery zjazdy, których celem będzie profilaktyka uzależnień alkoholowych poprzez zwiększenie aktywności kulturalnej osób niewidomych
i słabowidzących, przygotowanie okolicznościowej wystawy dzieł artystycznych
oraz wyłonienie grupy wokalno – teatralnej, która na podsumowanie projektu zaprezentuje spektakl.

Wszystkie zjazdy odbędą się w Przemyślu. Dwa pierwsze zjazdy – 3 dobowe oraz dwa kolejne  – 2 dobowe.

Zajęcia terapeutyczno-pogadankowe oraz warsztaty kulturalne – Ośrodek Rehabilitacji Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” – ul. Mickiewicza 20.

Zakwaterowanie  i wyżywienie – Hotel „Albatros” – ul. Ofiar Katynia 26 http://www.albatros.przemysl.pl/

Warsztaty zostaną przeprowadzone w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i ciastkach.

Pierwszy zjazd, odbędzie się od  21 do 23 czerwca 2019 r. Kolejne  zjazdy odbędą się
we wrześniu, październiku, listopadzie ( zjazd podsumowujący projekt ze spektaklem)  – terminy zostaną ustalone z uczestnikami na pierwszym zjeździe. W pierwszym dniu zjazdu tj. 21.06.2019r.(piątek) w godzinach 16.00-19.00 uczestnicy zostaną zapoznani z organizacją warsztatów, instruktorami, którzy zaprezentują swoje programy zajęć dla uczestników.  

Zgłoszenia udziału w zadaniu, przyjmowane są bezpośrednio w Klubie „Podkarpacie”, pocztą elektroniczną na adres: klubpodkarpacie@wp.pl lub pod numerem tel. 16 670 24 44 do dnia  27 maja 2019 r. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w zadaniu,  ogłoszona zostanie na stronie Klubu „Podkarpacie” (www.podkarpacie-przemysl.org.pl) oraz portalu społecznościowym facebook (https://www.facebook.com/Przemyski-Klub-Podkarpacie-501037246649704/ ) 31 maja 2019 r. Ponadto zakwalifikowane osoby, zostaną powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje udziela  Izabela Dybek,   tel. 16 670 24 44.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.

ZAPRASZAMY !!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.