WŁADZE OKRĘGU

SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU PODKARPACKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE

Ryszard Cebula
Prezes Zarządu Okręgu – tel. 600 363 000

Ewa Bednarczyk
Vice-Prezes Zarządu Okręgu, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Koła w Jarosławiu

Agata Pogoda
Vice-Prezes Zarządu Okręgu pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Koła w Mielcu

Adam Skwarczyński
Vice-Prezes Zarządu Okręgu pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa Koła w Przeworsku

Małgorzata Musiałek
Sekretarz Zarządu Okręgu, pełniąca jednocześnie funkcję Dyrektora OP PZN

Maria Okulska
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej