Nowy numer miesięcznika „Przewodnik”

Zapraszamy do lektury czerwcowego „Przewodnika” gdzie znajdziecie Państwo dużo ciekawych artykułów, oraz informacji dotyczących naszego środowiska i nie tyko.
PRZEWODNIK-234-CZERWIEC-2024

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Nowy numer miesięcznika „Przewodnik” została wyłączona

Nowy numer miesięcznika „Przewodnik”

Zapraszamy do lektury majowego „Przewodnika” gdzie znajdziecie Państwo dużo ciekawych artykułów, oraz informacji dotyczących naszego środowiska i nie tyko.

PRZEWODNIK-233-MAJ-2024

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Nowy numer miesięcznika „Przewodnik” została wyłączona

Aktualizacja harmonogramu w PZN OP od dn. 1.05.2024r.

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Harmonogram zajęć w PZN OP

Projekt: „Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON-u

Realizacja od 01.05.2024r.– 31.03.2025r.

 

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie:

7.30-15.30 Tyflopsychologia – Psycholog: Anna Topa

11.30-17.30 Język angielski 3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor: Michał Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul. Zenitowa 5 w Rzeszowie:

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka Płonka

Ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie:

15.00-18.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński

16.30-19.30 Poradnictwo – pomoc techniczna – Wilk Piotr – zdalnie

Doradcy społeczni

 1. Hetmańska 9 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.15 – 14.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

 

WTOREK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie:

07.30-14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5 w Rzeszowie:

9.00– 11.00, 13.00-17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia prowadzone telefonicznie

8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

 1. Hetmańska 9 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.15 – 14.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

 

ŚRODA

Zajęcia ul Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie:

7.30– 14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5 w Rzeszowie:

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: Agnieszka Płonka

Zajęcia prowadzone telefonicznie
8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

15.00-17.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński – zdalnie

Doradcy społeczni

 1. Hetmańska 9 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.15 – 14.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.00– 15.00

 

CZWARTEK

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie

8.00-12.00 Śpiew i teatr – Instruktorzy A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

Doradcy społeczni

 1. Hetmańska 9 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.15 – 14.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

 

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5 w Rzeszowie:

8.00 – 17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie:

9.00 – 12. 00 Poradnictwo prawne – Adwokat Marek Kasza

10.00-16.00 Gimnastyka prozdrowotna – trzy grupy, Instruktor: Monika Bauer

Doradcy społeczni

 1. Hetmańska 9 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.15 – 14.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3/Grunwaldzka 21 w Rzeszowie osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

 

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak, Alina Niedużak – Czynności dnia codziennego

Piotr Wilk, Sławomir Fornal – Specjalistyczne zajęcia komputerowe

Maciej Kościółek – Orientacja przestrzenna

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Poniedziałek – czwartek 07:30-15:00 ul. Jabłońskiego 3

Tel 662 177 553, mail:m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek i piątek 8-15, czwartek 8-14 ul. Hetmańska 9

tel. 662177 551, mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

 

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się plakat projektu

Plakat do projektu: "Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących" współfinansowany ze środków PFRON-u#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się kolorowe logo PFRON-u

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Aktualizacja harmonogramu w PZN OP od dn. 1.05.2024r. została wyłączona

REKRUTACJA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

 

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie w terminie od 02 kwietnia do  wyczerpania miejsc prowadzi rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

W 2024 r. ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024, usługami asystenta w Programie zostanie objętych 50 osób zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które będą spełniać następujące kryteria określone w „Programie”, w tym:

 1. 3 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 38 osób posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku ubezwłasnowolnionych całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu.

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 360 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność zgłoszeń pod warunkiem spełnienia założeń wymienionych w Programie i według liczby miejsc. Osoby zgłaszające się do Programu po wyczerpaniu liczby miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez osobę zainteresowaną lub opiekuna prawnego należy złożyć w formie papierowej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów w godzinach pracy PZN OP lub pocztą tradycyjną:

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu- załącznik nr 3 do programu
 2. Kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarskiego orzecznika ZUS
 3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 12 do Programu
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego ustanowienie sprawowania opieki prawnej nad uczestnikiem (w przypadku sprawowania opieki nad pełnoletnim uczestnikiem)

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki  zastrzega sobie prawo zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej liczby uczestników do Programu oraz w przypadku braku kandydatów jego przedłużenia.

#opisujemy poniżej znajdują się trzy załączniki do pobrania.

Załączniki

 1. Karta zgłoszeniowa
 2. Klauzula RODO
 3. Program AOOzN 2024

Zaszufladkowano do kategorii Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania REKRUTACJA DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” dla Organizacji Pozarządowych– edycja 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej została wyłączona

Centrum poradnictwa – edycja 2024 / 2025

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje w okresie 1.04.2024 r. – 31.12.2025 r. projekt pn.: „Centrum Poradnictwa”, finansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 -2033.. Dofinansowanie projektu wynosi: 462 000,00 zł.
W ramach projektu w 2024 r. i w 2025 r. świadczone będzie poradnictwo obywatelskie i prozdrowotne, w okresie 1.04.2024 r. – 31.12.2025 r., które swoim zasięgiem obejmie województwo podkarpackie. Osobiście i w formach zdalnych doradcy obywatelscy oraz doradcy prozdrowotni będą udzielali porad w następujących punktach:
1. 38-400 Krosno, ul. Grodzka 10 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
2. 37-500 Jarosław, Przemyska 15 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024)
3. 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska l – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (od maja 2024, 2025)
4. 37-600 Lubaczów, (MDK) ul. Konopnickiej 2– poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
5. 38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
6. 37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 3a – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024)
7. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
8. 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
9. 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
10. 38-600 Lesko, ul. Parkowa l – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
W ramach projektu w 2024 r. świadczone będzie poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo ekologiczne a w 2025 r. poradnictwo zawodowe, w formach zdalnych oraz osobiście w punkcie:
11. 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9 – poradnictwo zawodowe, poradnictwo ekologiczne (2024) i poradnictwo zawodowe (2025)

Celem projektu jest świadczenie usług poradniczych dla osób dorosłych potrzebujących pomocy, a zarazem podniesienie świadomości przez zachęcenie osoby wspieranej do działania, w procesie odzyskiwania życiowej samodzielności.
Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #organizacjeporadnicze. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.
#opisujemy: na obrazku znajduje się plakat promujący projekt

plakat informujący o projekcie "Centrum poradnictwa"

Zaszufladkowano do kategorii CENTRUM PORADNICTWA, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Centrum poradnictwa – edycja 2024 / 2025 została wyłączona