CENTRUM PORADNICTWA

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej


Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje w okresie 1.04.2024 r. – 31.12.2025 r. projekt pn.: „Centrum Poradnictwa”, finansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 -2033.. Dofinansowanie projektu wynosi: 462 000,00 zł.
W ramach projektu w 2024 r. i w 2025 r. świadczone będzie poradnictwo obywatelskie i prozdrowotne, w okresie 1.04.2024 r. – 31.12.2025 r., które swoim zasięgiem obejmie województwo podkarpackie. Osobiście i w formach zdalnych doradcy obywatelscy oraz doradcy prozdrowotni będą udzielali porad w następujących punktach:
1. 38-400 Krosno, ul. Grodzka 10 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
2. 37-500 Jarosław, Przemyska 15 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024)
3. 37-300 Leżajsk, ul. Jarosławska l – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (od maja 2024, 2025)
4. 37-600 Lubaczów, (MDK) ul. Konopnickiej 2– poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
5. 38-500 Sanok, ul. Franciszkańska 4 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
6. 37-700 Przemyśl, ul. Katedralna 3a – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024)
7. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
8. 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 4 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
9. 38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15 – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
10. 38-600 Lesko, ul. Parkowa l – poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prozdrowotne (2024, 2025)
W ramach projektu w 2024 r. świadczone będzie poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo ekologiczne a w 2025 r. poradnictwo zawodowe, w formach zdalnych oraz osobiście w punkcie:
11. 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9 – poradnictwo zawodowe, poradnictwo ekologiczne (2024) i poradnictwo zawodowe (2025)

Celem projektu jest świadczenie usług poradniczych dla osób dorosłych potrzebujących pomocy, a zarazem podniesienie świadomości przez zachęcenie osoby wspieranej do działania, w procesie odzyskiwania życiowej samodzielności.


Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #organizacjeporadnicze. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.


#opisujemy: na obrazku znajduje się plakat promujący projekt

plakat informujący o projekcie "Centrum poradnictwa"

EDYCJA 2022 / 2023

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje w okresie 1.08.2022 r. – 31.12.2023 r. projekt pn.: „Centrum Poradnictwa”, finansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – Edycja 2022. Dofinansowanie projektu wynosi: 335 124,66 zł. W ramach projektu w roku 2022 r. świadczone było poradnictwo obywatelskie, w okresie 1.08-30.11.2022 r., które swoim zasięgiem objęło województwo podkarpackie. Osobiście doradcy obywatelscy udzielali porad w 12 punktach, zlokalizowanych w następujących miastach: Leżajsk, Jarosław, Lubaczów, Brzozów, Strzyżów, Przemyśl, Sanok, Jasło, Lesko, Stalowa Wola, Przeworsk, Tarnobrzeg.

W ramach projektu w 2023 r. świadczone będzie poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe, które swoim zasięgiem obejmie województwo podkarpackie. Osobiście doradcy obywatelscy będą udzielać porad w 12 punktach, zlokalizowanych w następujących miastach: Jarosław, Lubaczów, Brzozów, Krosno, Strzyżów, Przemyśl, Sanok, Jasło, Lesko, Stalowa Wola, Przeworsk, Tarnobrzeg. Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe – będzie odbywać się w formach zdalnych.

Celem projektu jest świadczenie usług poradniczych dla osób dorosłych potrzebujących pomocy, a zarazem podniesienie świadomości przez zachęcenie osoby wspieranej do działania, w procesie odzyskiwania życiowej samodzielności.

Dzięki dofinansowaniu zakładamy również rozwój instytucjonalny Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podkarpackiego, co wzmocni działalność statutową pożytku publicznego.

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #organizacjeporadnicze. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

#opisujemy: na obrazku znajduje się plakat promujący projekt

plakat promujący projekt: "Centrum Poradnictwa"