CENTRUM PORADNICTWA

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje w okresie 1.08.2022 r. – 31.12.2023 r. projekt pn.: „Centrum Poradnictwa”, finansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – Edycja 2022. Dofinansowanie projektu wynosi: 335 124,66 zł. W ramach projektu w roku 2022 r. świadczone było poradnictwo obywatelskie, w okresie 1.08-30.11.2022 r., które swoim zasięgiem objęło województwo podkarpackie. Osobiście doradcy obywatelscy udzielali porad w 12 punktach, zlokalizowanych w następujących miastach: Leżajsk, Jarosław, Lubaczów, Brzozów, Strzyżów, Przemyśl, Sanok, Jasło, Lesko, Stalowa Wola, Przeworsk, Tarnobrzeg.

W ramach projektu w 2023 r. świadczone będzie poradnictwo obywatelskie, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe, które swoim zasięgiem obejmie województwo podkarpackie. Osobiście doradcy obywatelscy będą udzielać porad w 12 punktach, zlokalizowanych w następujących miastach: Jarosław, Lubaczów, Brzozów, Krosno, Strzyżów, Przemyśl, Sanok, Jasło, Lesko, Stalowa Wola, Przeworsk, Tarnobrzeg. Poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe – będzie odbywać się w formach zdalnych.

Celem projektu jest świadczenie usług poradniczych dla osób dorosłych potrzebujących pomocy, a zarazem podniesienie świadomości przez zachęcenie osoby wspieranej do działania, w procesie odzyskiwania życiowej samodzielności.

Dzięki dofinansowaniu zakładamy również rozwój instytucjonalny Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Podkarpackiego, co wzmocni działalność statutową pożytku publicznego.

Sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #organizacjeporadnicze. @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

#opisujemy: na obrazku znajduje się plakat promujący projekt

plakat promujący projekt: "Centrum Poradnictwa"