Podsumowanie projektu

Projekt „Aktywny absolwent” realizowano w okresie od 1.05.2017 r. do 31.03.2019 r. Rekrutacja do projektu ruszyła w maju 2017 r. W tym czasie zrekrutowano i zakwalifikowano do projektu 20 uczestników z terenu: województwa podkarpackiego (13), małopolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubelskiego (1); którzy pozostawali bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu były osoby niewidome i słabowidzące z orzeczonym I (14 BO) lub II (6 BO) stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok (lub posiadające dokument równoważny) będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

W wyniku realizacji projektu 20 uczestników skorzystało z różnych form wsparcia, w tym 14 uczestników projektu miało możliwość uzupełnić swoje wykształcenie poprzez udział w kursach/szkoleniach indywidualnych i grupowych. Zwiększyła się samodzielność oraz samowystarczalność uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach z psychologiem, tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i instruktorem czynności dnia codziennego, optometrystą. Oraz dzięki dodatkowi motywacyjnemu, który został przyznany 17 uczestnikom. Ponadto 7 uczestników projektu wzięło udział w stażach, które były praktycznym sprawdzianem ich przygotowania do podjęcia zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu 12 uczestników podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, z czego 8 BO przepracowało ponad 6 miesięcy. Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na postawy otoczenia i pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Ten wpis został opublikowany w kategorii absolwent, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.