HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP

 

HARMOONGRAM ZAJĘĆ W PZN OP

W okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Projekt: „KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEWIDOMYCH

I SŁABO WIDZĄCYCH”

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Lp. Godziny od do Rodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE – UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3.  9:00-17:00      PSYCHOLOG  – W DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROSIMY ZAPISYWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE – UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10:00-17:00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9:00-17:00 TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 13:00-15:00      GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7. 15:00-17:00     GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
WTOREK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9:00-11:00    USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 13:30 – 15:30 JĘZYK ANGIELSKI – DOROŚLI  UL. GRUNWALDZKA 21
5. 15:30 – 17:30    JĘZYK ANGIELSKI – DZIECI UL. GRUNWALDZKA 21
ŚRODY
1. 7:30 – 15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 8.00 – 16.00        ARTETERA PIA (RĘKODZIEŁO I ZAJĘCIA PLASTYCZNE) UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00 – 17.00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9.00 – 17.00       TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 10:00-12:00 TANIEC MDK  UL. PIŁSUDSKIEGO 25
CZWARTEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 9.00-11.00      USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
5.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
PIĄTEK
1. 7:30-13:30

7:30-15:30 

REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2.. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9.00-13.00        ŚPIEW I TEATR UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00-12.00      DORADZTWO PRAWNE UL. GRUNWALDZKA 21
5. 13.00-15.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r UL. GRUNWALDZKA 21
6. 15.00  -17.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
SOBOTA
1. 10.00 – 14.00    WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW – 1 RAZ W M-CU UL. GRUNWALDZKA 21
2. 08:00-16:00 TYFLOTECHNOLOGIA (NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH)
ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
1. Monika Balcerak       CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
2. Monika Balcerak       OBSŁUGA GPS I URZĄDZEŃ MOBILNYCH
3. Piotr Wilk, Aleksander Juszyński             SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
4. Maciej Kościółek                                         ORIENTACJA PRZESTRZENNA
5. Ewa Mucha                                                   PSYCHOTERAPIA
6. Aleksander Juszyński                                 POMOC TECHNICZNA MOBILNA, pon. i śr. w godz. 9-15, tel. 662 177 550
ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZI ALINA NIEDUŻAK TEL. 662 177 551

I MONIKA BALCERAK  TEL. 662 177 553

Warunki rekrutacji uczestników do projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzi Alina Niedużak, tel. 662 177 551 i Monika Balcerak, tel. 662 177 553


Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.