Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących

Projekt „Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

01.04.2017 r. dofinansowany ze środków PFRON.
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje Projekt
„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”
01.04.2017 r. – 31.03.2019 r. dofinansowany ze środków PFRON. Działania:
1. Orientacja przestrzenna
2. Specjalistyczne szkolenie
3. Czynności dnia codziennego
4. Gimnastyka prozdrowotna
5. Zajęcia z języka angielskiego
6. Arteterapia – zajęcia plastyczne
7. Terapia widzenia
8. Usprawnianie widzenia
9. Arteterapia – śpiew i teatr
10. Zajęcia tyflopedagogiczne
11. Szkolenie z zakresu wykorzystania urządzeń mobilnych i GPS
12. Konsultacje psychologiczne
13. Gimnastyka z elementami sztuki walki
14. Warsztaty psycho–społeczne z opiekunami osób niepełnosprawnych
15. Muzykoterapia – taniec 16. Poradnictwo społecz
– 31.03.2019 r.
komputerowe
społeczne i prawne

Warunki rekrutacji:

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z orzeczonym I lub II stopniem inwalidztwa ze względu na wzrok. W przypadku dzieci do 16 r życia orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. ( symbol O w orzeczeniu lub  wyraźne wskazanie  w orzeczeniu że niepełnosprawność orzeczona jest z tytułu wzroku).Pierwszeństwo mają osoby nowo przyjęte  i osoby które w zeszłych latach nie brały udziału w rehabilitacji a także które korzystały z rehabilitacji ale ujawniły nowe potrzeby.

Zapisy na zajęcia w biurze PZNOP, Plac Dworcowy 2 Rzeszów – nr tel. 662177551 lub  178622328, lub 178524738.

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.