Trener pracy – sposobem na zatrudnienie osób niewidomych

„Trener pracy- sposobem na zatrudnienie osób niewidomych”

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Projekt realizowany będzie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie:
 osoby w wieku 18-64 lata
 zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego
 wyrażające gotowość i chęć znalezienia pracy na otwartym rynku pracy
 bezrobotni, nieaktywni zawodowo, poszukujący pracy niezatrudnieni, zatrudnieni z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego (wsparcie trenera pracy)- proces w miejscu pracy nie został zakończony
 ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (0-4O)

Realizowane będą następujące formy wsparcia:
Indywidualne wsparcie trenera pracy, w tym:
 wsparcie w szukaniu pracy (stworzenie dokumentów aplikacyjnych, wybór ofert pracy, wybór pracodawcy, organizacja praktyk w miejscu pracy)
 stworzenie profilu zawodowego i predyspozycji do wykonywania określonych zadań w miejscu pracy
 wsparcie w miejscu pracy i poza nim (zorganizowanie spotkania trójstronnego: kandydat do pracy-trener-pracodawca), szkolenie stanowiskowe, monitorowanie przebiegu pracy w kontakcie z pracodawcą i pracownikami, wsparcie w kontaktach ze współpracownikami)
Zaangażowanie pracodawcy – wsparcie trenera pracy
Warsztaty wizerunkowe, psychologiczne oraz technik komunikacji
Wsparcie doradcy zawodowego

Płatne 6-miesięczne staże
Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 2, tel. (0-17)85-24-738.

Ten wpis został opublikowany w kategorii STRONA GŁÓWNA, trener pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.