HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH W RAMACH KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI ONIS. AKTUALIZACJA 17.05.2020

Harmonogram zajęć w PZNOP

 „Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”
Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja  01.04.2020-31.03.2021

Od poniedziałku do piątku pracują rehabilitanci ds. rehabilitacji podstawowej i doradcy społeczni, którzy pełnią dyżury zarówno w Placówkach (ul. Hetmańska i ul. Jabłońskiego) jak i telefoniczne pod nr telefonu: 662 177 551 i 662 177 553,  662 177 561, 662 177 550 w godz.  07:30-15:30 

informacje mailowe: 
sekretariat@pzn.rzeszow.pl – poradnictwo 
mbalcerak@pzn.rzeszow.pl – rehabilitacja , zgłoszenia na zajęcia 
dyrektor@pzn.rzeszow.pl – poradnictwo 
anieduzak@pzn.rzeszow.pl – rehabilitacja , zgłoszenia na zajęcia 

 

Poradnictwo psychologiczne – tel. 512 485 518 , środy 09:00-11:00, piątki 12:00-17:00
Poradnictwo prawne – tel 603 282 677 , czwartki 09:00-12:00
Poradnictwo technologiczne tel. 662 177 550, soboty 09:00-13:00 

W chwili obecnej wszystkie zajęcia  z wyłączeniem terapii widzenia i tyflopedagogiki dla dzieci, odbywają się w formie zajęć zdalnych (online lub telefonicznie).

 Zajęcia z Terapii widzenia i tyflopedagogiczne odbywają się w budynku przychodni Promedica ul. Zenitowa 5. Zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi GIS

PONIEDZIAŁEK
Zajęcia prowadzone zdalnie  
8.00-14.00  terapia psychologiczna , psycholog:  Anna Topa, 
9.00-13.00 -Urządzenia mobilne i GPS, instruktor  Monika Balcerak
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,
Zajęcia w przychodni Promedica , ul Zenitowa 5
– zajęcia wyłałcznie dla dzieci 
8.00-18.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
8.00-16.00  tyflopedagogIka, tyflopedagog   Agnieszka  Płonka

WTOREK 

Zajęcia prowadzone zdalnie 
9.00-11.00  Usprawnianie widzenia, optometrysta:  Agata Bocheńska

15:30-17:30  Muzykoterapia – Śpiew i teatr   instruktorzy A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek
11.00-17.00 Język angielski  (3 grupy po 2 godziny), tyflolektor:  Michał Jagustyn
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba – Adamczyk

ŚRODA 
Zajęcia prowadzone zdalnie  
9.00-11.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,
Zajęcia w przychodni Promedica , ul Zenitowa 5
– zajęcia wyłącznie dla dzieci 
8.00-18.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
8.00-16.00  tyflopedagogika,   tyflopedagog: Agnieszka  Płonka

CZWARTEK 
Zajęcia prowadzone zdalnie  
9.00-11.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,

9.00-12.00   Telefoniczny dyżur prawnika,  adwokat:Michał Siwowski 
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,
12.00-17.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,

PIĄTEK 
Zajęcia prowadzone zdalnie  
09:00-11.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
10.00-12.00  Muzykoterapia – Śpiew i teatr                                     instruktorzy :   A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk
12:00-14:00    Urządzenia mobilne i GPS, instruktor  Monika Balcerak

SOBOTA 
Zajęcia prowadzone zdalnie  
9.00-13.00 Doradztwo technologiczne: instruktor  Aleksander Juszyński tel. 662 177 550
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
Aneta Długosz – CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO,
Piotr Wilk, Aleksander Juszyński – Specjalistyczne zajęcia    komputerowe
Maciej Kościółek – ORIENTACJA PRZESTRZENNA

ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia prowadzone w ramach projektu ” Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących ” – finansowane ze środków PFRON

 

Warunki rekrutacji uczestników do projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzi Alina Niedużak, tel. 662 177 551 i Monika Balcerak, tel. 662 177 553

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.