Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2022/23

na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Harmonogram zajęć w PZN OP

II kwartał: od 1.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

III kwartał: od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

 

Harmonogram zajęć w PZN OP

„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja od 01.04.2022 r. – 31.03.2023 r.

 

 

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

            7.30-14.30 Tyflopsychologia – Psycholog: Anna Topa

            11.30-17.30 Język angielski; 3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor:  Michał                                          Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

            8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

            10.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka  Płonka

Doradcy społeczni

  1. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

 

WTOREK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

            08.00-14.00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

            16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

  • 0– 11.00, 13.00-17.00 Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

Zajęcia prowadzone telefonicznie

            8.00-11.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

  1. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

 

ŚRODA

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

8.00– 14.00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

            8.00-18.00 Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

            9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: Agnieszka Płonka

Zajęcia prowadzone telefonicznie
            9.00-12.00  Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

  1. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

 

CZWARTEK

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

            8.00-12.00 Śpiew i teatr – Instruktorzy Aleksandra Stawarz, Ewa Jaworska-Pawełek

Doradcy społeczni

  1. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

 

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

            8.00 – 11.00, 13.00-17.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata                                                                     Bocheńska

 

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

9.00 – 12. 00 Poradnictwo prawne – Adwokat Marek Kasza

11.00-15.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych, Fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk

15.00-17.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci, Fizjoterapeuta: Katarzyna Sztaba-Adamczyk

 

Doradcy społeczni

  1. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

 

DORADZTWO TECHNICZNE:

Środa 14:30-18:30, sobota 9:00-13:00 – tyflotechnolog Aleksander Juszyński, prowadzone zdalnie: tel. 602 42 66 49

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak, Alina Niedużak – Czynności dnia codziennego

Piotr Wilk,  Sławomir Fornal – Specjalistyczne zajęcia komputerowe

Maciej Kościółek – Orientacja przestrzenna

 

INDYWIDUALNE WSPARCIE REHABILITACYJNO-AKTYWIZACYJNE:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Poniedziałek – czwartek 7:30-15:00 ul. Jabłońskiego 3

Tel. 662 177 553, mail: m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek i piątek 8:00-15:00, czwartek 8:00-14:00 ul. Hetmańska 9

Tel. 662 177 551, mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą specjaliści ds. rehabilitacji podstawowej.

 

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

#opisujemy: na obrazku poniżej znajduje się kolorowy plakat informacyjny o projekcie: „Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących”

plakat projektu "Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących"

#opisujemy: na obrazku poniżej znajduje się kolorowe logo PFRON-u

logo PFRON-u

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.