Projekt „Asystent – moimi oczami” edycja 2021/2022

na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizował projekt: „Asystent – moimi oczami” edycja 2021/2022 dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u. W ramach projektu były świadczone usługi asystencji osobistej dla 74 osób niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracowywał Indywidualny Plan Działania; oraz usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników, świadczone w okresie 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

#opisujemy: na obrazku poniżej znajduje się kolorowe logo PFRON-u

logo PFRON-u

Ten wpis został opublikowany w kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.