Informacja

Z powodu remontu pomieszczeń  na parterze w budynku ROPS przy ul Hetmańskiej 9gdzie mieści się nasza placówka cześć pracowników PZN OP  została  oddelegowana do pracy zdalnej. Mimo remontu  w biurze będzie ktoś dyżurował  z tym ze w pokoju  na  pierwszym piętrze. Nie będziemy mieli dostępu do wszystkich dokumentów w związku  z tym bardzo prosimy by kontaktować się z nami przez najbliższe dwa tygodnie telefonicznie   pod nr tel. 662 177 551, 662 177 561.  Osobiście  przy ul Grunwaldzkiej 21 ale również  prosimy by umawiać się wcześnie  na daną godz.ze względu na prowadzone tam zajęcia  indywidualne i grupowe  tel  662 177 553

W sprawie projektu Asystent kontakt pod nr tel. 662 177 567  oraz mail pznprojekt@gmail.com

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Informacja została wyłączona

Aktualności

Informujemy, iż dyżur prawnika odbędzie się w tym tygodniu wyjątkowo we środę 30.09.2020 o godzinie 12.00.

Informujemy również, że od dnia 09.10.2020 pragniemy wznowić stacjonarne zajęcia ze Śpiewu i teatru w lokalu na ul. Jabłońskiego 3. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9.00-13.00.

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Aktualności została wyłączona

Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa OzN

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; dzięki uzyskaniu grantu od PFRON-u.

W ramach otrzymanego grantu w wysokości: 27 936 zł. zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania. Wyposażyliśmy pracowników Centrum Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących pracujących w ramach projektu: „Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” oraz specjalistów i asystentów świadczących usługi asystenckie na terenie woj. podkarpackiego w ramach projektu: „Asystent – moimi oczami”; współfinansowanych ze środków PFRON-u.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możemy zadbać o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją i usługami asystenckimi.

#opisujemy

Poniżej plakat z logotypami unijnymi, i logiem PFRON-u, o treści:

Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN

Zaszufladkowano do kategorii Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa OzN została wyłączona

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – AKTUALIZACJA

Harmonogram zajęć w PZN OP

„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych

 i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja od 01.04.2020 – 31.03.2021r.

Aktualizacja  – 01.09.2020r.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.00-14.00 Terapia Psychologiczna  Psycholog: Anna Topa

Zajęcia wyłącznie dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5 

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

8.00-16.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: Agnieszka  Płonka

                                     WTOREK

Zajęcia prowadzone zdalnie 

9.00-11.00 Usprawnianie widzenia wyłącznie dla dorosłych Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

08:00-16:00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

Zajęcia prowadzone zdalnie

11.00-17.00 Język angielski  3 grupy po 2 godziny Tyflolektor:  Michał Jagustyn

15.30-17.30  Muzykoterapia – Śpiew i Teatr

Instruktorzy A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek

ŚRODA

Zajęcia wyłącznie dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

8.00-16.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: Agnieszka  Płonka

Zajęcia prowadzone zdalnie 
9.00-11.00 Poradnictwo Psychologiczne – Psycholog: Anna Topa

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

10.00-12.00 Taniec –  Instruktor Marta Berdel

CZWARTEK

Zajęcia prowadzone zdalnie 

9.00-11.00 Poradnictwo Psychologiczne-Psycholog:Anna Topa

12.00-17.00 Poradnictwo Psychologiczne-Psycholog:Anna Topa

Zajęcia na ul Jabłońskiego

13.00-15.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba –Adamczyk

15.00 – 16.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica, ul Zenitowa 5

9.00-11.00 Usprawnianie widzenia wyłącznie dla dorosłych   Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia prowadzone zdalnie

10.00-12.00  Muzykoterapia – Śpiew i Teatr

Instruktorzy: A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek

Zajęcia na ul Jabłońskiego

9.00-12.00  Dyżur Prawnika    Adwokat: Michał Siwowski

13.00-15.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba –Adamczyk

15.00 – 16.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk

SOBOTA

Zajęcia prowadzone zdalnie

9.00-13.00 Doradztwo Technologiczne: Instruktor  Aleksander Juszyński tel. 662 177 550

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Aneta Długosz – CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

Piotr Wilk i  Aleksander Juszyński – SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Maciej Kościółek – ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Monika Balcerak – GPS

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Wtorek, środa  07:30-15:30

Czwartek 07:30-11:30

Tel 662 177 553

Mail. m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

poniedziałek. w godz.  07:30-15:30

środa 07:30 -15:30

piątek  07:30 -13:30 , tel. 662 177 551  

mail rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Informujemy, że ze względu na Państwa bezpieczeństwo, lokale są dezynfekowane po zakończeniu 30 min przed otwarciem,  a także 30 min  po  zamknięciu oraz każdorazowo po zakończeniu odbywających się zajęć. Ponad to, aby odwiedzić nas w lokalu należy  zasłonić usta i nos, oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do lokalu. Także prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne –  tak aby unikać oczekiwania na wejście do lokalu. Aby skorzystać z porady lub konsultacji, przy każdorazowej wizycie należy wypełnić ankietę. Osoby nie stosujące się do w.w zasad nie będą obsługiwane.

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania HARMONOGRAM ZAJĘĆ – AKTUALIZACJA została wyłączona

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania sie ze sprawozdaniem finansowym jednostki za 2019 r. Linki do   poszczególnych czesci sprawozdania   sa dostępne poniżej.

bilans

iNFORMACJA DODATKOWA

Rachunek wyników

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

Wprowadzenie do sprawozdania

Zaszufladkowano do kategorii SPRAWOZDANIA, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019 r. została wyłączona