Usługi asystenckie

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizując projekt „Asystent – moimi oczami”, dofinansowany ze środków PFRON-u; informuje, że w kwietniu ruszają usługi asystenckie w następujących miastach: Rzeszów, Jarosław, Tarnobrzeg, Przemyśl, Mielec, Stalowa Wola, Strzyżów, Jasło. Natomiast od maja ruszą usługi asystenckie także w Krośnie i Brzozowie. Także od kwietnia specjalista ds. rehabilitacji podstawowej będzie umawiał się indywidualnie z Uczestnikami projektu. Centrala projektu czynna jest dla Uczestników projektu codziennie od pn do pt, w godzinach 7:30 – 13:30,i zlokalizowana jest w lokalu PZN OP przy ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie, pok. 14; tel. 662 177 567, email: pznprojekt@gmail.com.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 662 177 551 – rekrutacja do projektu.

#opisujemy: poniżej znajduje się obrazek przedstawiający logo PFRON-u

Zaszufladkowano do kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Usługi asystenckie została wyłączona

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w związku z realizacją projektu: „Asystent – moimi oczami” współfinansowanego ze środków PFRON-u, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej na terenie województwa podkarpackiego.

Nr zapytania ofertowego: 2/AS/2019/PZNOP

Z dnia: 10 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019/PZNOP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/AS/2019/PZNOP

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Wpłynęły 2 oferty i wybrano 2 Wykonawców:

Natalia Brodzicka

Ewa Riemer Frydrych

 

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP została wyłączona

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP

 

HARMOONGRAM ZAJĘĆ W PZN OP

W okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Projekt: „KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEWIDOMYCH

I SŁABO WIDZĄCYCH”

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Lp. Godziny od do Rodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE – UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3.  9:00-17:00      PSYCHOLOG  – W DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROSIMY ZAPISYWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE – UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10:00-17:00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9:00-17:00 TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 13:00-15:00      GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7. 15:00-17:00     GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
WTOREK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9:00-11:00    USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 13:30 – 15:30 JĘZYK ANGIELSKI – DOROŚLI  UL. GRUNWALDZKA 21
5. 15:30 – 17:30    JĘZYK ANGIELSKI – DZIECI UL. GRUNWALDZKA 21
ŚRODY
1. 7:30 – 15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 8.00 – 16.00        ARTETERA PIA (RĘKODZIEŁO I ZAJĘCIA PLASTYCZNE) UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00 – 17.00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9.00 – 17.00       TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 10:00-12:00 TANIEC MDK  UL. PIŁSUDSKIEGO 25
CZWARTEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 9.00-11.00      USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
5.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
PIĄTEK
1. 7:30-13:30

7:30-15:30 

REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2.. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9.00-13.00        ŚPIEW I TEATR UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00-12.00      DORADZTWO PRAWNE UL. GRUNWALDZKA 21
5. 13.00-15.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r UL. GRUNWALDZKA 21
6. 15.00  -17.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
SOBOTA
1. 10.00 – 14.00    WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW – 1 RAZ W M-CU UL. GRUNWALDZKA 21
2. 08:00-16:00 TYFLOTECHNOLOGIA (NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH)
ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
1. Monika Balcerak       CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
2. Monika Balcerak       OBSŁUGA GPS I URZĄDZEŃ MOBILNYCH
3. Piotr Wilk, Aleksander Juszyński             SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
4. Maciej Kościółek                                         ORIENTACJA PRZESTRZENNA
5. Ewa Mucha                                                   PSYCHOTERAPIA
6. Aleksander Juszyński                                 POMOC TECHNICZNA MOBILNA, pon. i śr. w godz. 9-15, tel. 662 177 550
ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZI ALINA NIEDUŻAK TEL. 662 177 551

I MONIKA BALCERAK  TEL. 662 177 553

Warunki rekrutacji uczestników do projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzi Alina Niedużak, tel. 662 177 551 i Monika Balcerak, tel. 662 177 553


Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP została wyłączona

Podsumowanie projektu

Projekt „Aktywny absolwent” realizowano w okresie od 1.05.2017 r. do 31.03.2019 r. Rekrutacja do projektu ruszyła w maju 2017 r. W tym czasie zrekrutowano i zakwalifikowano do projektu 20 uczestników z terenu: województwa podkarpackiego (13), małopolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubelskiego (1); którzy pozostawali bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu były osoby niewidome i słabowidzące z orzeczonym I (14 BO) lub II (6 BO) stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok (lub posiadające dokument równoważny) będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

W wyniku realizacji projektu 20 uczestników skorzystało z różnych form wsparcia, w tym 14 uczestników projektu miało możliwość uzupełnić swoje wykształcenie poprzez udział w kursach/szkoleniach indywidualnych i grupowych. Zwiększyła się samodzielność oraz samowystarczalność uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach z psychologiem, tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i instruktorem czynności dnia codziennego, optometrystą. Oraz dzięki dodatkowi motywacyjnemu, który został przyznany 17 uczestnikom. Ponadto 7 uczestników projektu wzięło udział w stażach, które były praktycznym sprawdzianem ich przygotowania do podjęcia zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu 12 uczestników podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, z czego 8 BO przepracowało ponad 6 miesięcy. Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na postawy otoczenia i pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Zaszufladkowano do kategorii absolwent, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu została wyłączona

Zatrudnimy specjalistę ds. rehabilitacji

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w związku z realizacją projektu: „Asystent – moimi oczami” dofinansowanego ze środków PFRON-u, poszukuje do zatrudnienia jednej osoby na stanowisko: specjalista ds. rehabilitacji. Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z województwa podkarpackiego. W wymiarze średnio 50 h na miesiąc. Umowa na rok, w okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r. Zakres obowiązków: diagnoza potrzeb 50 uczestników projektu, ocena środowiska rodzinnego i otoczenia, stworzenie i aktualizacja IPD we współpracy z uczestnikami projektu. Cel: uświadomienie potrzeb rehabilitacyjnych, zmotywowanie do działania i aktywizacji społecznej. Wymagania: wykształcenie wyższe, ukończone kursy/szkolenia związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi i min. 2 lata lub 500 h doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi; lub wykształcenie wyższe kierunkowe (np. tyflopedagog, terapeuta zajęciowy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog) i min. 2 lata lub 500 h doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie aktualnego CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, i proponowaną stawką brutto za godzinę, na adres meilowy: pznprojekt@gmail.com w terminie do 1.04.2019 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zaszufladkowano do kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Zamówienia | Możliwość komentowania Zatrudnimy specjalistę ds. rehabilitacji została wyłączona