Harmonogram zajęć w PZN OP aktualizacja od 01.10.2023

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Harmonogram zajęć w PZN OP 

„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja od 01.04.2023 – 31.03.2024r.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

7.30-15.30 Tyflopsychologia – Psycholog: Anna Topa

11.30-17.30 Język angielski 3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor: Michał Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka Płonka

Ul. Hetmańska 9

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

WTOREK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

07.30-14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

9.00– 11.00, 13.00-17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Ul. Hetmańska 9

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński – każdy pierwszy wtorek miesiąca

Zajęcia prowadzone telefonicznie

8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

ŚRODA

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

7.30– 14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: Agnieszka Płonka

Zajęcia prowadzone telefonicznie
8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00– 15.00

CZWARTEK

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

8.00-12.00 Śpiew i teatr – Instruktorzy A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

8.00 – 17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

9.00 – 12. 00 Poradnictwo prawne – Adwokat Marek Kasza

10.00-14.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych dwie grupy, Instruktor: Monika Bauer

14.00-16.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci, Instruktor: Monika Bauer

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak, Alina Niedużak – Czynności dnia codziennego

Piotr Wilk, Sławomir Fornal – Specjalistyczne zajęcia komputerowe

Maciej Kościółek – Orientacja przestrzenna

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Poniedziałek – czwartek 07:30-15:00 ul. Jabłońskiego 3

Tel 662 177 553, mail:m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek i piątek 8-15, czwartek 8-14 ul. Hetmańska 9

tel. 662177 551, mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się plakat projektu

plakat promujący projekt: "Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących" współfinansowany ze środków PFRON-u

#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się kolorowe logo PFRON-uSygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć w PZN OP aktualizacja od 01.10.2023 została wyłączona

Nowy numer miesięcznika „Przewodnik”

Zapraszamy do lektury październikowego „PRZEWODNIKA”, w którym znajdziecie Państwo sporo ciekawych informacji oraz artykułów.

PRZEWODNIK-226-PAŹDZIERNIK-2023

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Nowy numer miesięcznika „Przewodnik” została wyłączona

Oferta pracy

Stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej

Warunki pracy i płacy
Miejsce Pracy: Rzeszów, woj. Podkarpackie

Zakres obowiązków: Asystowanie osobie z niepełnosprawnością wzroku w przygotowaniu do wyjścia, przemieszczaniu się, pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu oraz pomoc w komunikowaniu się; towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji, pomoc czytaniu i pisaniu i inne; oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Rodzaj umowy: zlecenie
Liczba godzin pracy w miesiącu: od 30 do 40 godz.
Stawka godzinowa: 42 zł brutto brutto
Data rozpoczęcia pracy: od zraz do 31.03.2024

Wymagania
Wymagania konieczne: wykształcenie min. średnie i ukończony kurs/ szkolenie w zakresie asystent osoby niepełnosprawnej (lub kurs o zbliżonej tematyce medycznej np. opiekun osób starszych, opiekun osób starszych itp.) lub min. wykształcenie zawodowe i min. 200 h doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Dane Pracodawcy
Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
nr do kontaktu: 662 177 550 lub na adres asystent@pzn.rzeszow.pl

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Oferta pracy została wyłączona

Harmonogram zajęć w PZN OP aktualizacja od 25.09.2023

Na obrazku znajduje się flaga Rzeczpospolitej Polskiej i godło

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Harmonogram zajęć w PZN OP 

„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja od 01.04.2023 – 31.03.2024r.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

7.30-15.30 Tyflopsychologia – Psycholog: Anna Topa

11.30-17.30 Język angielski 3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor: Michał Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka Płonka

Ul. Hetmańska 9

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

WTOREK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

07.30-14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

9.00– 11.00, 13.00-17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Ul. Hetmańska 9

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński – każdy pierwszy wtorek miesiąca

Zajęcia prowadzone telefonicznie

8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

ŚRODA

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

7.30– 14.30 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

9.00-18.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia Tyflopedagogiczne: Agnieszka Płonka

Zajęcia prowadzone telefonicznie
8.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

15.00-19.00 Poradnictwo – pomoc techniczna – Aleksander Juszyński

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00– 15.00

CZWARTEK

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

8.00-12.00 Śpiew i teatr – Instruktorzy A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

8.00 – 17.00 -Terapia Widzenia – Optometrysta: Agata Bocheńska

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

9.00 – 12. 00 Poradnictwo prawne – Adwokat Marek Kasza

10.00-14.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych dwie grupy, Instruktor: Monika Bauer

14.00-16.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci, Instruktor: Monika Bauer

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak, Alina Niedużak – Czynności dnia codziennego

Piotr Wilk,  Sławomir Fornal – Specjalistyczne zajęcia komputerowe

Maciej Kościółek – Orientacja przestrzenna

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Poniedziałek – czwartek 07:30-15:00 ul. Jabłońskiego 3

Tel 662 177 553, mail:m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek i piątek 8-15, czwartek 8-14 ul. Hetmańska 9

 tel. 662177 551, mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się plakat projektu

#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się kolorowe logo PFRON-uSygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Harmonogram zajęć w PZN OP aktualizacja od 25.09.2023 została wyłączona

Odwołane zajęcia plastyczne

na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki informuje, iż w dniach 19.09.2023 i 20.09.2023 nie odbędą się zajęcia plastyczne. 

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków PFRON”.

#opisujemy: na obrazku poniżej znajduje się kolorowe logo PFRON-u

logo PFRON-u

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Odwołane zajęcia plastyczne została wyłączona