Szukamy pracowników!

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje projekt dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu rządowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Projekt zakłada realizację usług asystenckich w okresie 1.01-31.12.2021 r. dla 75 dorosłych osób niepełnosprawnych, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością, i komunikacją; z terenu woj. podkarpackiego. Usługi asystenckie dla uczestników projektu będą świadczone przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W związku z tym poszukujemy pracowników na umowę zlecenie z całego woj. podkarpackiego. Stanowisko: asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.

Wymagania:

  1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

 Wszystkie osoby zainteresowane pracą zapraszamy do przesyłania CV na adres e-mailowy: masystent2021@gmail.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.