Projekt: „Asystent – moimi oczami” edycja 2021/22

#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

logo PFRON-u

 

 

 

#opisujemy: powyżej obrazek przedstawia logo PFRON-u

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje projekt: „Asystent – moimi oczami” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u. W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 70 osób niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 662 177 551, e-mailowego – pznprojekt@gmail.com, lub osobistego. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Formy wsparcia w ramach projektu: wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania; oraz usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników, świadczone w okresie 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON-u wynosi: 562 196,90 zł.

Całkowita wartość projektu: 591 796,90 zł.

#opisujemy: poniżej obrazek przedstawia plakat promujący projekt „Asystent – moimi oczami”

plakat: "Asystent - moimi oczami"

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.