Odnośniki

Wydawnictwa Polskiego Związku Niewidomych

Ośrodek Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

Klub PODKARPACIE

Towarzystwo Pomocy Gluchoniewidomym

Zaklad Nagrań i Wydawnictw PZN Sp. z o.o.

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego

Portal Niepełnosprawni

Internet dla niepełnosprawnych

Ihttp://www.idn.org.pl/

Biblioteka Centeralna PZN

PZN – Koło Powiatowe i Grodzkie w Krośnie

Biblioteka – Brajl i druk powiększony

PEFRON

PZN – Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu