HARMONOGRAM

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”:

Specjalista ds. aktywizacji zawodowej – zajęcia będą prowadzone od lipca 2017 r. – po przeprowadzeniu rekrutacji, przez cały okres trwania projektu, wg potrzeb i możliwości BO

Szkolenia indywidualne podnoszące kwalifikacje zawodowe, np. szkolenia z j. angielskiego, szkolenia z zakresu obsługi komputera, i inne wg indywidualnych potrzeb określonych przez specjalistę ds. aktywizacji zawodowej wraz z BO – zajęcia będą realizowane od stycznia 2018 r.

Indywidualne zajęcia z kreowania wizerunku – będą realizowane wg potrzeb i możliwości BO.

Indywidualne zajęcia ze specjalistami – wsparcie rehabilitacyjne/psychologiczne/społeczne będzie realizowane wg potrzeb i możliwości BO w terminie od września 2017 r. BO będą mogli skorzystać ze wsparcia: psychologa, tyflopedagoga, instruktora orientacji przestrzennej, instruktora czynności dnia codziennego, optometrysty.

Zakup pomocy rehabilitacyjnych – będzie realizowany wg potrzeb BO określonych wcześniej przez specjalistę ds. aktywizacji zawodowej.

Grupowe kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – będą realizowane wg potrzeb BO, określonych wcześniej przez specjalistę ds. aktywizacji zawodowej. Planowany termin realizacji: od stycznia 2018 r.

Równocześnie do odbywających się szkoleń indywidualnych i grupowych, będą przeprowadzane działania w kierunku zdobycia przez BO uprawnień zawodowych, egzaminów czy certyfikatów podnoszących kwalifikacje/kompetencje BO.

Wnioskodawca zapewni BO możliwość praktyki zawodowej podczas stażów – termin realizacji od marca 2018 r.

BO, którzy ponoszą dodatkowe koszty ze względu na udział w projekcie będą wypłacane dodatki motywacyjne, wg wcześniej określonych potrzeb przez specjalistę ds. aktywizacji zawodowej. Termin: od stycznia 2018 r.

#opisujemy: poniżej znajduje się logo PFRON-u

Ten wpis został opublikowany w kategorii absolwent, Projekty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.