Harmonogram zajęć w PZN OP od 01.04.2021

Harmonogram zajęć w PZN OP od 01.04.2021

„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Program dofinansowany ze środków PFRON

Realizacja od 01.04.2021 – 31.03.2022r.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia prowadzone zdalnie

8.00-15.00 Terapia Psychologiczna  Psycholog: Anna Topa

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka  Płonka

Doradcy społeczni ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

WTOREK

Zajęcia prowadzone zdalnie 

9.00-11.00 Usprawnianie widzenia dla dorosłych, Optometrysta: Agata Bocheńska

11.00-17.00 Język angielski  3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor:  Michał Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

13.00-17.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

Zajęcia stacjonarne – ul Jabłońskiego 3

08:00-16:00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

Doradcy społeczni ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

ŚRODA

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

10.00-17.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: Agnieszka  Płonka

Zajęcia prowadzone zdalnie
13.00-17.00 Poradnictwo Psychologiczne – Psycholog: Anna Topa

10.00-12.00  Muzykoterapia – Śpiew i Teatr, Instruktorzy A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

Doradcy społeczni ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

CZWARTEK

Zajęcia prowadzone zdalnie 

13.30-15.30 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych, Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba –Adamczyk

Doradcy społeczni ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica, ul Zenitowa 5

9.00-11.00 Usprawnianie widzenia dla dorosłych,  Optometrysta: Agata Bocheńska

13.00-17.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

Zajęcia prowadzone zdalnie

10.00-12.00  Muzykoterapia – Śpiew i Teatr, Instruktorzy: A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

13.30-15.30 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych, Fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba –Adamczyk

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

9.00-12.00  Dyżur Prawnika    Adwokat: Michał Siwowski

Doradcy społeczni ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.15 – 15.15

SOBOTA

Zajęcia prowadzone zdalnie

9.00-13.00 Doradztwo Technologiczne: Instruktor  Aleksander Juszyński

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak – CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO

Piotr Wilk, Aleksander Juszyński, S. Fornal – SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Maciej Kościółek – ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Monika Balcerak – Orientacja i obsługa GPS

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Wtorek, środa  07:30-15:30 Czwartek 07:30-11:30

Tel 662 177 553

Mail. m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek, środa, czwartek, piatek  w godz.  07:30-15:00

tel. 662 177 551

Mail. rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.