HARMONOGRAM ZAJĘĆ – AKTUALIZACJA

Harmonogram zajęć w PZNOP 
 "Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących"
Program dofinansowany ze środków PFRON 
Realizacja  01.04.2020-31.03.2021
Aktualizacja 15.06.2020


PONIEDZIAŁEK
Zajęcia prowadzone zdalnie  
8.00-14.00  terapia psychologiczna , psycholog:  Anna Topa,
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk
Zajęcia w przychodni Promedica , ul Zenitowa 5
8.00-18.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
8.00-16.00  tyflopedagogIka, tyflopedagog   Agnieszka  Płonka

WTOREK
Zajęcia prowadzone zdalnie 
9.00-11.00  Usprawnianie widzenia, optometrysta:  Agata Bocheńska
15:30-17:30   Muzykoterapia – Śpiew i teatr , instruktorzy A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek
11.00-17.00 Język angielski  (3 grupy po 2 godziny), tyflolektor:  Michał Jagustyn – przerwa wakacyjna od 08.07-25.08.2020
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba – Adamczyk

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3
08:00-16:00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

ŚRODA
Zajęcia prowadzone zdalnie  
9.00-11.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3
10.00-12.00 Taniec , instruktor Marta Berdel

Zajęcia w przychodni Promedica , ul Zenitowa 5

– zajęcia wyłącznie dla dzieci 
8.00-18.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
8.00-16.00  tyflopedagogika,   tyflopedagog: Agnieszka  Płonka

CZWARTEK
Zajęcia prowadzone zdalnie  
9.00-11.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk,
12.00-17.00  poradnictwo psychologiczne  , psycholog:  Anna Topa,

PIĄTEK
Zajęcia prowadzone zdalnie  
09:00-11.00 Terapia  widzenia   –  optometrysta:   Agata  Bocheńska
10.00-12.00  Muzykoterapia – Śpiew i teatr, instruktorzy :   A. Iwaniuk – Kula, E. Jaworska – Pawełek
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3
9.00-12.00  dyżur prawnika    adwokat: Michał Siwowski

SOBOTA
Zajęcia prowadzone zdalnie
9.00-13.00 Doradztwo technologiczne: instruktor  Aleksander Juszyński tel. 662 177 550
12.30-13.30 Gimnastyka prozdrowotna – fizjoterapeuta:  Katarzyna Sztaba -Adamczyk

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
Aneta Długosz – CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO,
Piotr Wilk, Aleksander Juszyński – Specjalistyczne zajęcia    komputerowe
Maciej Kościółek – ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Monika Balcerak – GPS

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą
Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak 
Wtorek, środa  07:30-15:30 
Czwartek 07:30-11:30 
Tel 662177553
Mail. m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

 

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak 
poniedziałek. w godz.  07:30-15:30
środa 07:30 -15:30
piątek  07:30 -13:30 , tel. 662177551  
mail rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Informujemy, że ze względu na Państwa bezpieczeństwo, lokale są dezynfekowane po zakończeniu 30 min przed otwarciem , a także 30 min  po  zamknięciu oraz każdorazowo po zakończeniu odbywających się zajęć. Ponad to , aby odwiedzić nas w lokalu należy  zasłonić usta i nos, oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do lokalu. Także prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne –  tak aby unikać oczekiwania na wejście do lokalu.  Aby skorzystać z porady lub konsultacji ,  przy każdorazowej wizycie  należy wypełnić ankiete. Osoby nie stosujące się do w.w zasad nie będą obsługiwane.

 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu ” Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących ” – finansowane ze środków PFRON

 

Warunki rekrutacji uczestników do projektu: 

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.