ASYSTENT – MOIMI OCZAMI

#opisujemy: powyżej obrazek przedstawia logo PFRON-u

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje projekt: „Asystent – moimi oczami” dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON-u. W ramach projektu będą świadczone usługi asystencji osobistej dla 50 osób niewidomych i słabowidzących, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub dokument równoważny), zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 662 177 551, meilowego – pznprojekt@gmail.com, lub osobistego. Rekrutacja będzie trwała do wyczerpania miejsc w projekcie, następnie będzie prowadzona lista rezerwowa. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą.

Formy wsparcia w ramach projektu: wsparcie specjalisty ds. rehabilitacji podstawowej, który we współpracy z Uczestnikami projektu opracuje Indywidualny Plan Działania; oraz usługi asystencji osobistej „na miarę” potrzeb Uczestników, świadczone w okresie 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

#opisujemy: poniżej obrazek przedstawia plakat promujący projekt „Asystent – moimi oczami”

Ten wpis został opublikowany w kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.