„W DOBRYM KIERUNKU”

KOMUNIKAT

Zadania „W DOBRYM KIERUNKU”

Projekt pt. „W dobrym kierunku” realizowany przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” oraz Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Województwa Podkarpackiego, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
z tytułu narządu wzroku (dawna I oraz II grupa inwalidzka lub według orzeczenia ZUS – całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji oraz całkowicie niezdolny
do pracy) oraz osób pełnosprawnych.

Głównym celem zadania jest tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej, dostępu do usług kulturalnych, turystycznych oraz rekreacyjnych osób niepełnosprawnych poprzez realizację warsztatów rękodzieła artystycznego, warsztatów wokalnych oraz teatralnych.

Projekt obejmował będzie cztery zjazdy, których celem będzie profilaktyka uzależnień alkoholowych poprzez zwiększenie aktywności kulturalnej osób niewidomych
i słabowidzących, przygotowanie okolicznościowej wystawy dzieł artystycznych
oraz wyłonienie grupy wokalno – teatralnej, która na podsumowanie projektu zaprezentuje spektakl.

Wszystkie zjazdy odbędą się w Przemyślu. Dwa pierwsze zjazdy – 3 dobowe oraz dwa kolejne  – 2 dobowe.

Zajęcia terapeutyczno-pogadankowe oraz warsztaty kulturalne – Ośrodek Rehabilitacji Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” – ul. Mickiewicza 20.

Zakwaterowanie  i wyżywienie – Hotel „Albatros” – ul. Ofiar Katynia 26 http://www.albatros.przemysl.pl/

Warsztaty zostaną przeprowadzone w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i ciastkach.

Pierwszy zjazd, odbędzie się od  21 do 23 czerwca 2019 r. Kolejne  zjazdy odbędą się
we wrześniu, październiku, listopadzie ( zjazd podsumowujący projekt ze spektaklem)  – terminy zostaną ustalone z uczestnikami na pierwszym zjeździe. W pierwszym dniu zjazdu tj. 21.06.2019r.(piątek) w godzinach 16.00-19.00 uczestnicy zostaną zapoznani z organizacją warsztatów, instruktorami, którzy zaprezentują swoje programy zajęć dla uczestników.  

Zgłoszenia udziału w zadaniu, przyjmowane są bezpośrednio w Klubie „Podkarpacie”, pocztą elektroniczną na adres: klubpodkarpacie@wp.pl lub pod numerem tel. 16 670 24 44 do dnia  27 maja 2019 r. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w zadaniu,  ogłoszona zostanie na stronie Klubu „Podkarpacie” (www.podkarpacie-przemysl.org.pl) oraz portalu społecznościowym facebook (https://www.facebook.com/Przemyski-Klub-Podkarpacie-501037246649704/ ) 31 maja 2019 r. Ponadto zakwalifikowane osoby, zostaną powiadomione telefonicznie.

Dodatkowe informacje udziela  Izabela Dybek,   tel. 16 670 24 44.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Zarządu Województwa Podkarpackiego w ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020”.

ZAPRASZAMY !!!

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania „W DOBRYM KIERUNKU” została wyłączona

Usługi asystenckie

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizując projekt „Asystent – moimi oczami”, dofinansowany ze środków PFRON-u; informuje, że w kwietniu ruszają usługi asystenckie w następujących miastach: Rzeszów, Jarosław, Tarnobrzeg, Przemyśl, Mielec, Stalowa Wola, Strzyżów, Jasło. Natomiast od maja ruszą usługi asystenckie także w Krośnie i Brzozowie. Także od kwietnia specjalista ds. rehabilitacji podstawowej będzie umawiał się indywidualnie z Uczestnikami projektu. Centrala projektu czynna jest dla Uczestników projektu codziennie od pn do pt, w godzinach 7:30 – 13:30,i zlokalizowana jest w lokalu PZN OP przy ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie, pok. 14; tel. 662 177 567, email: pznprojekt@gmail.com.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 662 177 551 – rekrutacja do projektu.

#opisujemy: poniżej znajduje się obrazek przedstawiający logo PFRON-u

Zaszufladkowano do kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Usługi asystenckie została wyłączona

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w związku z realizacją projektu: „Asystent – moimi oczami” współfinansowanego ze środków PFRON-u, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej na terenie województwa podkarpackiego.

Nr zapytania ofertowego: 2/AS/2019/PZNOP

Z dnia: 10 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019/PZNOP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/AS/2019/PZNOP

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Wpłynęły 2 oferty i wybrano 2 Wykonawców:

Natalia Brodzicka

Ewa Riemer Frydrych

 

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP została wyłączona

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP

 

HARMOONGRAM ZAJĘĆ W PZN OP

W okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Projekt: „KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEWIDOMYCH

I SŁABO WIDZĄCYCH”

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Lp. Godziny od do Rodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE – UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3.  9:00-17:00      PSYCHOLOG  – W DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROSIMY ZAPISYWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE – UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10:00-17:00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9:00-17:00 TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 13:00-15:00      GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7. 15:00-17:00     GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
WTOREK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9:00-11:00    USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 13:30 – 15:30 JĘZYK ANGIELSKI – DOROŚLI  UL. GRUNWALDZKA 21
5. 15:30 – 17:30    JĘZYK ANGIELSKI – DZIECI UL. GRUNWALDZKA 21
ŚRODY
1. 7:30 – 15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 8.00 – 16.00        ARTETERA PIA (RĘKODZIEŁO I ZAJĘCIA PLASTYCZNE) UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00 – 17.00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9.00 – 17.00       TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 10:00-12:00 TANIEC MDK  UL. PIŁSUDSKIEGO 25
CZWARTEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 9.00-11.00      USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
5.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
PIĄTEK
1. 7:30-13:30

7:30-15:30 

REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2.. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9.00-13.00        ŚPIEW I TEATR UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00-12.00      DORADZTWO PRAWNE UL. GRUNWALDZKA 21
5. 13.00-15.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r UL. GRUNWALDZKA 21
6. 15.00  -17.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
SOBOTA
1. 10.00 – 14.00    WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW – 1 RAZ W M-CU UL. GRUNWALDZKA 21
2. 08:00-16:00 TYFLOTECHNOLOGIA (NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH)
ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
1. Monika Balcerak       CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
2. Monika Balcerak       OBSŁUGA GPS I URZĄDZEŃ MOBILNYCH
3. Piotr Wilk, Aleksander Juszyński             SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
4. Maciej Kościółek                                         ORIENTACJA PRZESTRZENNA
5. Ewa Mucha                                                   PSYCHOTERAPIA
6. Aleksander Juszyński                                 POMOC TECHNICZNA MOBILNA, pon. i śr. w godz. 9-15, tel. 662 177 550
ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZI ALINA NIEDUŻAK TEL. 662 177 551

I MONIKA BALCERAK  TEL. 662 177 553

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP została wyłączona

Podsumowanie projektu

Projekt „Aktywny absolwent” realizowano w okresie od 1.05.2017 r. do 31.03.2019 r. Rekrutacja do projektu ruszyła w maju 2017 r. W tym czasie zrekrutowano i zakwalifikowano do projektu 20 uczestników z terenu: województwa podkarpackiego (13), małopolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubelskiego (1); którzy pozostawali bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu były osoby niewidome i słabowidzące z orzeczonym I (14 BO) lub II (6 BO) stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok (lub posiadające dokument równoważny) będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

W wyniku realizacji projektu 20 uczestników skorzystało z różnych form wsparcia, w tym 14 uczestników projektu miało możliwość uzupełnić swoje wykształcenie poprzez udział w kursach/szkoleniach indywidualnych i grupowych. Zwiększyła się samodzielność oraz samowystarczalność uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach z psychologiem, tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i instruktorem czynności dnia codziennego, optometrystą. Oraz dzięki dodatkowi motywacyjnemu, który został przyznany 17 uczestnikom. Ponadto 7 uczestników projektu wzięło udział w stażach, które były praktycznym sprawdzianem ich przygotowania do podjęcia zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu 12 uczestników podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, z czego 8 BO przepracowało ponad 6 miesięcy. Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na postawy otoczenia i pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Zaszufladkowano do kategorii absolwent, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu została wyłączona