RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Podkarpacki

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Podkarpacki

28 CZERWCA 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Podkarpacki

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 Z administratorem można się skontaktować listownie poprzez adres korespondencyjny.
 2. U Administratora wyznaczono osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować listownie na adres administratora lub mailowo: ado@pzn.rzeszow.pl
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                    i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679  w szczególności:

 • w celu wykonania zadań statutowych. Statut dostępny jest na stronie http://pzn.rzeszow.pl/;
 • w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
 • w celach archiwizacyjnych;
 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 • w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 • na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na PZN Okręg Podkarpacki (art. 6 ust. 1 lit c)
 • w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PZN Okręg Podkarpacki (art. 6 ust. 1 lit f)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • przez okres przynależności do Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki;
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 • przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 • przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa
 1. Każdy, którego dane osobowe przetwarza PZN Okręg Podkarpacki ma prawo do:
 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 • usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;

– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.
 1. Dane osobowe mogą być powierzone:
 • Państwowemu Funduszowi  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
 • ubezpieczycielom,
 • firmom kurierskim przewozowym i pocztowym,
 • podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawstwa – usługi szkoleniowo, księgowe i informatyczne.

 

Zaszufladkowano do kategorii STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych w PZN Okręg Podkarpacki została wyłączona

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 03/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r.

Wpłynęło 15 ofert:

Kancelaria Adwokacka Michał Siwowski

Kancelaria Prawna LEXART Iwona Kamińska

Kancelaria Radcy Prawnego Karol Janocha

Radca prawny Miłosz Kuna

Grzegorz Furmanek

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kowalski

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Skawiński

Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Rojek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Garbacz-Rojek

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Wąsiewicz

EKO LEX Jakub Nawalany

Tomasz Dumański

Konsorcjum: Kancelaria Adwokacka Katarzyna Łakomiec, Joanna Sikora Kancelaria Radcy Prawnego

Bartosz Ryt Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Klementowski

 Wybrano 4 Wykonawców:

Kancelaria Adwokacka Michał Siwowski

Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kowalski

Kancelaria Radcy Prawnego Robert Wąsiewicz

Tomasz Dumański – radca prawny

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 03/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r. została wyłączona

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r.

Wpłynęło 3 oferty i wybrano 3 Wykonawców:

EWA MUCHA

SABINA RZEPKA-HRYNIUK

KONRAD CHUDY

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r. została wyłączona

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r.

Wpłynęło 10 ofert i wybrano 10 Wykonawców:

WOJCIECH NOSTER

ANNA SMOLAK

GRZEGORZ SZYMBARA

ANNA KONICZNY

WIOLETA GŁÓD-BEDNARCZYK

WOJCICH BARNAŚ

MONIKA MŁOT

JUSTYNA KOZIOŁ

MAGDALENA ZIĘBA-CZYŻ

RENATA STANKIEWICZ

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/ZP/2021/PZNOP z dn. 19.02.2021 r. została wyłączona

Projekt: „Zrozumieć pandemię”

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje projekt: „Zrozumieć pandemię”, finansowany ze środków PFRON-u. Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wywołanym przez pandemię COVID-19, poprzez niwelowanie negatywnego wpływu pandemii na zdrowie psychiczne osób niepełnosprawnych a także udzielanie profesjonalnej informacji dotyczącej aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, możliwych zagrożeniach oraz dostępnej pomocy na terenie woj. podkarpackiego.
OFERUJEMY:
● interwencyjne wsparcie psychologiczne,
● poradnictwo prawne,
● wsparcie doradczo-informacyjne w 12 punktach na terenie woj. podkarpackiego:
Rzeszów, Przemyśl, Tarnobrzeg, Jarosław, Krosno, Dębica, Mielec, Ropczyce, Jasło, Lesko, Stalowa Wola, Sanok.
Wsparcie będzie świadczone osobiście, telefonicznie i e-mailowo przez 5 dni w tygodniu, od pn. do pt., w stałych godzinach.
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami będzie świadczone nieodpłatnie na terenie woj. podkarpackiego.
Projekt jest realizowany w terminie 1.02.2021 r. – 31.03.2022 r.
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:
◉ osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,
◉ mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
#opisujemy: poniżej na obrazku znajduje się plakat informacyjny o projekcie „Zrozumieć pandemię”
Zaszufladkowano do kategorii Projekty, STRONA GŁÓWNA, Zrozumieć pandemię | Możliwość komentowania Projekt: „Zrozumieć pandemię” została wyłączona