Usługi asystenckie

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizując projekt „Asystent – moimi oczami”, dofinansowany ze środków PFRON-u; informuje, że w kwietniu ruszają usługi asystenckie w następujących miastach: Rzeszów, Jarosław, Tarnobrzeg, Przemyśl, Mielec, Stalowa Wola, Strzyżów, Jasło. Natomiast od maja ruszą usługi asystenckie także w Krośnie i Brzozowie. Także od kwietnia specjalista ds. rehabilitacji podstawowej będzie umawiał się indywidualnie z Uczestnikami projektu. Centrala projektu czynna jest dla Uczestników projektu codziennie od pn do pt, w godzinach 7:30 – 13:30,i zlokalizowana jest w lokalu PZN OP przy ul. Hetmańska 9 w Rzeszowie, pok. 14; tel. 662 177 567, email: pznprojekt@gmail.com.  

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. tel. 662 177 551 – rekrutacja do projektu.

#opisujemy: poniżej znajduje się obrazek przedstawiający logo PFRON-u

Zaszufladkowano do kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Usługi asystenckie została wyłączona

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w związku z realizacją projektu: „Asystent – moimi oczami” współfinansowanego ze środków PFRON-u, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystencji osobistej na terenie województwa podkarpackiego.

Nr zapytania ofertowego: 2/AS/2019/PZNOP

Z dnia: 10 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/AS/2019/PZNOP

Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/AS/2019/PZNOP

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Wpłynęły 2 oferty i wybrano 2 Wykonawców:

Natalia Brodzicka

Ewa Riemer Frydrych

 

Zaszufladkowano do kategorii Zamówienia | Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na świadczenie usług asystencji osobistej 2/AS/2019/PZNOP została wyłączona

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP

 

HARMOONGRAM ZAJĘĆ W PZN OP

W okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

Projekt: „KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OSÓB NIEWIDOMYCH

I SŁABO WIDZĄCYCH”

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Lp. Godziny od do Rodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE – UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3.  9:00-17:00      PSYCHOLOG  – W DRUGI I CZWARTY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROSIMY ZAPISYWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE – UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10:00-17:00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9:00-17:00 TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 13:00-15:00      GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7. 15:00-17:00     GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
WTOREK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9:00-11:00    USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 13:30 – 15:30 JĘZYK ANGIELSKI – DOROŚLI  UL. GRUNWALDZKA 21
5. 15:30 – 17:30    JĘZYK ANGIELSKI – DZIECI UL. GRUNWALDZKA 21
ŚRODY
1. 7:30 – 15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 8.00 – 16.00        ARTETERA PIA (RĘKODZIEŁO I ZAJĘCIA PLASTYCZNE) UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00 – 17.00 TYFLOPEDAGOG  UL. PLAC DWORCOWY 2 POK.46
5. 9.00 – 17.00       TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI UL. PLAC DWORCOWY 2
6. 10:00-12:00 TANIEC MDK  UL. PIŁSUDSKIEGO 25
CZWARTEK
1. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2. 9.00 – 12.00 PSYCHOLOG PORADNICTWO TELEFONICZNE – tel. 575 391 320
3. 9.00-11.00      USPRAWNIANIE WIDZENIA DOROŚLI UL. PLAC DWORCOWY 2
4. 7:30-15:30 REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
5.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
PIĄTEK
1. 7:30-13:30

7:30-15:30 

REHABILITACJA PODSTAWOWA UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
2.. 7:30-15:30 PORADNICTWO SPOŁECZNE UL. HETMAŃSKA 9 I UL. GRUNWALDZKA 21
3. 9.00-13.00        ŚPIEW I TEATR UL. GRUNWALDZKA 21
4. 10.00-12.00      DORADZTWO PRAWNE UL. GRUNWALDZKA 21
5. 13.00-15.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DOROŚLI CO DRUGI TYDZIEŃ od 26.04.2019 r UL. GRUNWALDZKA 21
6. 15.00  -17.00 GIMNASTYKA PROZDROWOTNA DLA DZIECI CO DRUGI TYDZIEŃ od 15.04.2019 r. UL. GRUNWALDZKA 21
7.   CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO URZĄDZENIA MOBILNE I GPS – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE UL. GRUNWALDZKA 21
SOBOTA
1. 10.00 – 14.00    WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW – 1 RAZ W M-CU UL. GRUNWALDZKA 21
2. 08:00-16:00 TYFLOTECHNOLOGIA (NAUKA OBSŁUGI KOMPUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH)
ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE
1. Monika Balcerak       CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
2. Monika Balcerak       OBSŁUGA GPS I URZĄDZEŃ MOBILNYCH
3. Piotr Wilk, Aleksander Juszyński             SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
4. Maciej Kościółek                                         ORIENTACJA PRZESTRZENNA
5. Ewa Mucha                                                   PSYCHOTERAPIA
6. Aleksander Juszyński                                 POMOC TECHNICZNA MOBILNA
ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZI ALINA NIEDUŻAK TEL. 662 177 551

I MONIKA BALCERAK  TEL. 662 177 553

Zaszufladkowano do kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PZNOP została wyłączona

Podsumowanie projektu

Projekt „Aktywny absolwent” realizowano w okresie od 1.05.2017 r. do 31.03.2019 r. Rekrutacja do projektu ruszyła w maju 2017 r. W tym czasie zrekrutowano i zakwalifikowano do projektu 20 uczestników z terenu: województwa podkarpackiego (13), małopolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubelskiego (1); którzy pozostawali bez zatrudnienia. Uczestnikami projektu były osoby niewidome i słabowidzące z orzeczonym I (14 BO) lub II (6 BO) stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok (lub posiadające dokument równoważny) będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

W wyniku realizacji projektu 20 uczestników skorzystało z różnych form wsparcia, w tym 14 uczestników projektu miało możliwość uzupełnić swoje wykształcenie poprzez udział w kursach/szkoleniach indywidualnych i grupowych. Zwiększyła się samodzielność oraz samowystarczalność uczestników projektu dzięki udziałowi w zajęciach z psychologiem, tyflopedagogiem, instruktorem orientacji przestrzennej i instruktorem czynności dnia codziennego, optometrystą. Oraz dzięki dodatkowi motywacyjnemu, który został przyznany 17 uczestnikom. Ponadto 7 uczestników projektu wzięło udział w stażach, które były praktycznym sprawdzianem ich przygotowania do podjęcia zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu 12 uczestników podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, z czego 8 BO przepracowało ponad 6 miesięcy. Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Ponadto realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na postawy otoczenia i pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących.

Zaszufladkowano do kategorii absolwent, Projekty, STRONA GŁÓWNA | Możliwość komentowania Podsumowanie projektu została wyłączona

Zatrudnimy specjalistę ds. rehabilitacji

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w związku z realizacją projektu: „Asystent – moimi oczami” dofinansowanego ze środków PFRON-u, poszukuje do zatrudnienia jednej osoby na stanowisko: specjalista ds. rehabilitacji. Praca z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z województwa podkarpackiego. W wymiarze średnio 50 h na miesiąc. Umowa na rok, w okresie: 1.04.2019 r. – 31.03.2020 r. Zakres obowiązków: diagnoza potrzeb 50 uczestników projektu, ocena środowiska rodzinnego i otoczenia, stworzenie i aktualizacja IPD we współpracy z uczestnikami projektu. Cel: uświadomienie potrzeb rehabilitacyjnych, zmotywowanie do działania i aktywizacji społecznej. Wymagania: wykształcenie wyższe, ukończone kursy/szkolenia związane z pracą z osobami niepełnosprawnymi i min. 2 lata lub 500 h doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi; lub wykształcenie wyższe kierunkowe (np. tyflopedagog, terapeuta zajęciowy, pedagog, pedagog specjalny, psycholog) i min. 2 lata lub 500 h doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie aktualnego CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, i proponowaną stawką brutto za godzinę, na adres meilowy: pznprojekt@gmail.com w terminie do 1.04.2019 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zaszufladkowano do kategorii ASYSTENT - MOIMI OCZAMI, Zamówienia | Możliwość komentowania Zatrudnimy specjalistę ds. rehabilitacji została wyłączona