Zmiana w harmonogramie

na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej#opisujemy: na obrazku powyżej znajdują się barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki informuje, iż od 1 listopada 2022 następuje zmiana w harmonogramie, zajęcia z gimnastyki prozdrowotnej będą odbywały się tylko w piątki w godzinach 11.00 – 17.00. 

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków PFRON.

Harmonogram zajęć w PZN OP

Aktualizacja od 01.11.2022 r. do 31.12.2022 r.

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

7.30-14.30 Tyflopsychologia –  Psycholog: Anna Topa

11.30-17.30 Język angielski  3 grupy po 2 godziny, Tyflolektor:  Michał Jagustyn

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

10.00-16.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: tyflopedagog: Agnieszka  Płonka

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9

osobiście lub telefonicznie 7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3

osobiście lub telefonicznie 7.00 – 15.00

WTOREK

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

08.00-14.00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 511.00, 13.00-17.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

Zajęcia prowadzone telefonicznie

8.00-11.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9

osobiście lub telefonicznie 7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3

osobiście lub telefonicznie 7.00 – 15.00

ŚRODA

Zajęcia ul Jabłońskiego 3

8.00– 14.00 Arteterapia – instruktor Alina Niedużak

16.00 – 19.00 Terapia sensoryczna – Joanna Orłowska

Zajęcia dla dzieci w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5

8.00-18.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

9.00-16.00 Zajęcia  Tyflopedagogiczne: Agnieszka  Płonka

Zajęcia prowadzone telefonicznie
9.00-12.00 Poradnictwo psychologiczne – psycholog Ewa Mucha

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00– 15.00

CZWARTEK

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

8.00-12.00 Śpiew i teatr – Instruktorzy A. Stawarz, E. Jaworska – Pawełek

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

PIĄTEK

Zajęcia w Przychodni Promedica ul Zenitowa 5:

8.00 – 11.00, 13.00-17.00 -Terapia  Widzenia – Optometrysta: Agata  Bocheńska

Zajęcia na ul Jabłońskiego 3

9.00 – 12. 00 Poradnictwo prawne – Adwokat Marek Kasza

11.00-15.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dorosłych dwie grupy, Instruktor: Monika Bauer

15.00-17.00 Gimnastyka prozdrowotna dla dzieci, Instruktor: Monika Bauer

Doradcy społeczni

ul. Hetmańska 9 osobiście lub telefonicznie

7.30 – 14.30

Doradca społeczny ul. Jabłońskiego 3 osobiście lub telefonicznie

7.00 – 15.00

ZAJĘCIA UMAWIANE INDYWIDUALNIE:

Monika Balcerak, Alina Niedużak – Czynności dnia codziennego

Piotr Wilk, Sławomir Fornal – Specjalistyczne zajęcia komputerowe

Maciej Kościółek – Orientacja przestrzenna

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy na wszystkie zajęcia prowadzą:

Specjalista ds. rehabilitacji: Monika Balcerak

Poniedziałek – czwartek 07:30-15:00 ul. Jabłońskiego 3

Tel 662 177 553, mail: m.balcerak@pzn.rzeszow.pl

Specjalista ds. rehabilitacji: Alina Niedużak

Poniedziałek i piątek 8-15, czwartek 8-14 ul. Hetmańska 9

tel. 662 177 551, mail: rehabilitacja@pzn.rzeszow.pl

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 r. ż. – niewidome i słabowidzące – posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym (lub dokument równoważny) lub orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) ze względu na schorzenia wzroku; zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które są równocześnie uczestnikami WTZ-etów, ŚDS-ów, i innych placówek finansowanych ze środków publicznych, tylko w wypadku nie pokrywania się form wsparcia w których uczestniczą. Rekrutacja jest ciągła, prowadzona przez pracowników Polskiego Związku Niewidomych.

#opisujemy: na obrazku poniżej znajduje się kolorowe logo PFRON-u

logo PFRON-u

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.