Zapytanie ofertowe nr 02/07/2017/PZNOP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługę zakwaterowania, wyżywienia

i udostępnienia sali konferencyjno-szkoleniowej w Projekcie:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania: 02/07/2017/PZNOP, z dnia 24 lipca 2017 r.

ZP hotel

ZP hotel załączniki

Informacja o wyborze Wykonawcy:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dukat – Witold Dukacz
ul. Rynek 27; 37-600 Lubaczów

data wpływu oferty: 31.07.2017 r.
cena: 33 000 zł. brutto

Pełna lista podmiotów

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dukat – Witold Dukacz
ul. Rynek 27; 37-600 Lubaczów
Ten wpis został opublikowany w kategorii STRONA GŁÓWNA, wiedza i umiejętności, Zamówienia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.