Zapytanie ofertowe nr 02/06/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na indywidualne poradnictwo tyflopedagogiczne

i prowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych w Projekcie:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania: 02/06/2017/PZNOP, z dnia 22 czerwca 2017 r.

ZP YTFLOPEDAGOG

ZP TYFLOPEDAGOG ZAŁĄCZNKI

 

Informacja o wyborze Wykonawcy:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma EGRETA Joanna Florczak
ul. Władysława Raginisa 4, 35-513 Rzeszów
data wpływu oferty: 29.06.2017 r.
cena: 90 zł. brutto

Pełna lista podmiotów

1. Firma EGRETA Joanna Florczak
ul. Władysława Raginisa 4, 35-513 Rzeszów
Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty, wiedza i umiejętności, Zamówienia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.