Zapytanie ofertowe nr 01/02/2018/PZNOP

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na indywidualne zajęcia z zakresu kompensacji ograniczeń wzrokowych – orientacja przestrzenna z wykorzystaniem nawigacji GPS, zajęcia usprawniające widzenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w Projekcie:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa.

Nr: RPPK.08.01.00-18-0095/16-00.

Nr postępowania 01/02/2018/PZNOP z dn. 14 luty 2018 r.

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIKI (1)

Do dnia 22 luty 2018 r. do godziny 23:59 wpłynęły następujące oferty:
1. Monika Balcerak
2. PRYTWATNA PRAKTYKA OPTOMETRYSTYCZNO-OPTYCZNA AGATA BOCHEŃSKA
ul. Plac Dworcowy 2; 35-201 Rzeszów
3. OPTYK PACZKOWSKI PRYWATNA PRAKTYKA OPTOMETRYSTYCZNO-OPTYCZNA JADWIGA BIEŃCZAK-PACZKOWSKA
ul. Tadeusza Kościuszki 35; 36-200 Brzozów
4. Maciej Kościółek
5. Agnieszka Płonka

W toku postępowania, zostały wybrane następujące oferty, do realizacji usługi:
część 1.
1. Monika Balcerak, data 21 luty 2018 r.
4. Maciej Kościółek, data 22 luty 2018 r.
5. Agnieszka Płonka, data 22 luty 2018 r.
część 2.
2. PRYTWATNA PRAKTYKA OPTOMETRYSTYCZNO-OPTYCZNA AGATA BOCHEŃSKA
ul. Plac Dworcowy 2; 35-201 Rzeszów
data 21 luty 2018 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii STRONA GŁÓWNA, wiedza i umiejętności, Zamówienia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.