„Trener pracy- sposobem na zatrudnienie osób niewidomych”

 

 

„Trener pracy- sposobem na zatrudnienie osób niewidomych”

 1. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Projekt realizowany będzie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 152 529,06zł.
 3. Warunki rekrutacji do udziału w projekcie:
 • rekrutacja , przygotowanie do zatrudnienia i zatrudnienie beneficjentów, wyłącznie w sytuacji rezygnacji dotychczasowych beneficjentów ostatecznych z udziały w projekcie
 • ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (0-4O)
 1. Realizowane będą następujące formy wsparcia:
 • Wsparcie trenera pracy
 • Wsparcie w miejscy pracy i poza nim
 • Wsparcie psychologiczne
 1. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 2. Zatrudnienie beneficjentów na otwartym rynku pracy

 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu:


35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 2,

Biuro tel. (0-17)85-24-738.

Trener pracy tel. 536 968 333

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty, trener pracy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.