„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Projekt „Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje Projekt
„Kompleksowa Rehabilitacja Osób Niewidomych i Słabowidzących”
w terminie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. dofinansowany ze środków PFRON-u.

Działania prowadzone w ramach projektu:

1.Orientacja przestrzenna
2.Specjalistyczne szkolenia
3.Czynności dnia codziennego
4.Gimnastyka prozdrowotna
5.Zajęcia z języka angielskiego
6.Arteterapia – zajęcia plastyczne
7.Terapia widzenia
8.Usprawnianie widzenia
9.Arteterapia – śpiew i teatr
10.Zajęcia tyflopedagogiczne
11.Szkolenie z zakresu wykorzystania urządzeń mobilnych i GPS
12.Konsultacje psychologiczne
13.Gimnastyka z elementami sztuki walki
14.Warsztaty psycho–społeczne z opiekunami osób niepełnosprawnych
15.Muzykoterapia – taniec
16.Poradnictwo społeczne
17.Doradztwo prawne
18.Zajęcia komputerowe
19.Poradnictwo psychologiczne

Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby z orzeczonym I lub II stopniem inwalidztwa ze względu na wzrok. W przypadku dzieci do 16 r życia orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku. (symbol O w orzeczeniu lub wyraźne wskazanie w orzeczeniu, że niepełnosprawność orzeczona jest z tytułu wzroku). Pierwszeństwo mają osoby nowo przyjęte i osoby, które w zeszłych latach nie brały udziału w rehabilitacji a także te, które korzystały z rehabilitacji ale ujawniły nowe potrzeby.

Zapisy na zajęcia w biurze PZNOP, ul. Plac Dworcowy 2; Rzeszów – nr tel. 662177551 lub 178622328, lub 178524738.

Ten wpis został opublikowany w kategorii kompleksowa rehabilitacja, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.