Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa OzN

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki realizuje wsparcie w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; dzięki uzyskaniu grantu od PFRON-u.

W ramach otrzymanego grantu w wysokości: 27 936 zł. zakupiliśmy środki ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środki dezynfekcyjne i wyposażenie potrzebne do ich stosowania. Wyposażyliśmy pracowników Centrum Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących pracujących w ramach projektu: „Kompleksowa rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących” oraz specjalistów i asystentów świadczących usługi asystenckie na terenie woj. podkarpackiego w ramach projektu: „Asystent – moimi oczami”; współfinansowanych ze środków PFRON-u.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możemy zadbać o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją i usługami asystenckimi.

#opisujemy

Poniżej plakat z logotypami unijnymi, i logiem PFRON-u, o treści:

Tutaj realizowana jest umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN

Ten wpis został opublikowany w kategorii Projekty, STRONA GŁÓWNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.